Opublikowane na Psychotechniczne badania kierowców | Dąbrowa Górnicza (https://www.badania-psychotesty.pl/)
22/01/2024, 09:10

Badania psychotechniczne – co powinniśmy wiedzieć

Badania psychotechniczne – co powinniśmy wiedzieć
W dzisiejszych czasach, kiedy ruch drogowy staje się coraz bardziej intensywny, a wymagania stawiane kierowcom rosną, niezmiernie istotne staje się bezpieczeństwo na drogach. Dlatego też Pracownia Psychotechniczna w Dąbrowie Górniczej podejmuje się badań psychotechnicznych dla kierowców, mających na celu ocenę ich zdolności psychicznych i fizycznych, a także umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Kto jest zobowiązany do odbycia badań?

 
Badania psychotechniczne są obowiązkowe dla różnych grup zawodowych związanych z prowadzeniem pojazdów. Obejmują one zarówno kierowców ciągników siodłowych, jak i kurierów, egzaminatorów, instruktorów, oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych i tramwajów. Badaniom psychotechnicznym muszą również poddać się osoby, które straciły prawo jazdy z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, uczestnicy wypadków drogowych, kierowcy przekraczający limit 24 punktów karnych.
 
 

Jak przygotować się do badań?

 
Aby zapewnić wiarygodne wyniki, należy przyjść na badania wypoczętym, zdrowym i wyspanym. Ważne jest także, aby przez 48 godzin przed badaniem unikać spożywania alkoholu oraz nie być pod wpływem substancji psychoaktywnych. Do przystąpienia do badań konieczne są dokumenty tożsamości, prawo jazdy, skierowanie (jeśli zostało wydane), oraz okulary lub soczewki w przypadku wad wzroku.
 
 
Jak wyglądają same badania?
 
Badania psychotechniczne stanowią kompleksową ocenę zdolności psychicznych i fizycznych jednostki, skoncentrowaną na aspektach kluczowych dla bezpiecznej jazdy i efektywnej pracy zawodowej kierowcy. Proces ten składa się z kilku starannie zaplanowanych etapów, które umożliwiają pełną analizę profilu psychotechnicznego badanego.
 
 1. Wywiad i obserwacja

  Początek badania psychotechnicznego obejmuje wywiad, w trakcie którego specjalista zdobywa informacje dotyczące historii zdrowia psychicznego, doświadczenia kierowcy oraz ewentualnych zdarzeń drogowych. Jednocześnie dokonuje obserwacji zachowań i reakcji badanego, co pozwala na wstępną ocenę jego stanu emocjonalnego i spostrzegawczości.

 2. Ocena radzenia sobie ze stresem

  Badania psychotechniczne skupiają się na zdolnościach radzenia sobie ze stresem, które są kluczowe w sytuacjach wymagających szybkiego podejmowania decyzji. Badanie tego elementu obejmuje scenariusze stresowe, które pozwalają na ocenę reakcji kierowcy w sytuacjach nietypowych.

 3. Sprawdzenie procesów poznawczych

  W trakcie badań analizowane są procesy poznawcze, takie jak koncentracja i przerzutność uwagi. Testy te pozwalają ocenić, jak skutecznie badany utrzymuje uwagę na drodze, reaguje na zmienne warunki ruchu oraz dostosowuje się do nagłych sytuacji.

 4. Ocena sprawności intelektualnej

  Badania psychotechniczne obejmują także ocenę sprawności intelektualnej, która jest istotna dla złożonych zadań związanych z prowadzeniem pojazdu. Testy te mierzą umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz szybkość przetwarzania informacji.

 5. Ocena sprawności psychomotorycznej

  Badania psychomotoryczne koncentrują się na ocenie umiejętności ruchowych i koordynacji ruchowej kierowcy. Testy te sprawdzają reakcje psychomotoryczne, precyzję ruchów oraz zdolność do utrzymania kontroli nad pojazdem w różnych warunkach.
 
 
Częstotliwość badań
 
Częstotliwość badań psychotechnicznych zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Dla kierowców bądź przedsiębiorców wykonujących przewozy na własne potrzeby, badania są wymagane do 60 roku życia co 5 lat, a po 60 roku życia co 30 miesięcy.  Dla egzaminatorów, instruktorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz kierujących tramwajami, badania są również przeprowadzane do 60 roku życia co 5 lat, a po 60 roku co 30 miesięcy.
 
 
 
Pracownia Psychotechniczna w Dąbrowie Górniczej stawia na profesjonalizm, precyzję i indywidualne podejście do każdego badania. Działamy z myślą o bezpieczeństwie na drogach, przyczyniając się do eliminacji potencjalnych zagrożeń związanych z psychotechnicznym stanem kierowców. Regularne badania są kluczowe dla utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa na polskich drogach i dbania o dobro wszystkich uczestników ruchu drogowego.


Adres źródła: https://www.badania-psychotesty.pl/aktualnosci/badania-psychotechniczne-co-powinnismy-wiedziec